1775-5945181d173b3b9da814673b1d2d3519 1775-79e39eaa48ed2613115f9eaf3eedc8c5 1775-e553487aa6b91f8939b51b88882b5103

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. 

Aanpassingen aan de N279

Vorig jaar heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Dit houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Planning N279 Veghel-Asten

wanneer wat
2018  Vaststellen PIP door Provinciale Staten
2019  Ter inzage PIP voor beroep
2020  Start realisatie
2022  Oplevering

In de flyer is de volledige planning opgenomen.

De N279 Veghel-Asten is onderdeel van SmartwayZ.NL

De provincie Brabant en Limburg, het ministerie van Infrastructuur & waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg, maatschappelijke- en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van het programma SmartwayZ.NL werken ze samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit 8 samenhangende deelopgaven, waarvan de N279 Veghel-Asten er één is. Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, meest robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor meer informatie: smartwayz.nl.

Contact

N279 Veghel-Asten

Zie ook