Door het toenemende verkeer en de geplande stedelijke ontwikkelingen bij Breda, Tilburg en Turnhout is te verwachten dat het steeds drukker wordt op deze wegen. Hierdoor komt de leefbaarheid en veiligheid in de kernen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog verder onder druk te staan. De provincie en de beide gemeenten hebben daarom besloten om de provinciale weg om Baarle heen te leggen.

De nieuwe randweg is eind juli 2019 gereed; 3 maanden eerder dan gepland. Lees meer in het nieuwsbericht van 7 maart 2019.

Impressie van de nieuwe weg N260

Een impressie van hoe de nieuwe weg er ongeveer uit gaat zien ziet u in de 3D-animatie N260.
Deze animatie is al weer enkele jaren geleden gemaakt. Daardoor zijn sommige details in de animatie door de tijd ingehaald. Zo komt er bijvoorbeeld nog meer beplanting langs de weg en is de vormgeving van het viaduct Bels Lijntje anders ontworpen om de impact op het landschap te beperken.

Een greep uit de maatregelen N260:

  • De nieuwe weg wordt ingepast in het landschap en bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken.
  • Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
  • Bij het Bels Lijntje ligt de weg ongelijkvloers en verdiept. Bovenlangs kan de randweg worden gekruist door landbouwverkeer, ruiters/menners en fietsers en is hij gesloten voor snelverkeer. 
  • Bij de Oordeelsestraat ligt de weg ongelijkvloers en verdiept. Bovenlangs kan de randweg worden gekruist door al het verkeer., 
  • Bij Reth komt een tunnel geschikt voor voetgangers, fietsers en ruiters. 
  • Verder komen er rotondes bij de aansluitpunten op de Bredaseweg, Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg.

Belgisch grondgebied

Bijzonder is dat de omlegging door 5 Belgische enclaves loopt. De Vlaamse overheid werkt mee aan de realisatie van de omlegging.

Contact

N260 randweg Baarle

Zie ook