Gladheid

Gladheid en daardoor verkeersonveilige situaties worden door een weerbureau aan het bureau verkeersbeheer van de provincie gemeld. Zij informeren de provincie door de gladheidcoördinator te bellen en de verwachtingen en de eventuele risico's te bespreken. De gladheidcoördinator besluit mede aan de hand van een web-based gladheidsmeldsysteem of, en zo ja hoe laat en met welke middelen de provincie gaat strooien.

Zorg voor het milieu

Voor het milieu kan het zout schadelijk zijn. Opgelost zout bevat chloride en dat komt bij afspoeling met regenwater in de bermen terecht. Het chloride komt zo in de bodem en veroorzaakt bijvoorbeeld uitspoeling van bepaalde voedingstoffen. Bomen en hagen kunnen daar onder lijden. Bij afstroming van chloride naar verharde bermen komt het via de riolering in oppervlaktewater terecht. Daar kan opgelost zout een verstorende invloed hebben op het waterleven. Om zo weinig mogelijk zout in de natuur terecht te laten komen, zijn de strooiwagens uitgerust met een speciale strooitechniek. Droog zout wordt vlak vóór het strooien gemengd met pekelwater (zout opgelost in water). Door de temperatuurverschillen 'kleeft' dit mengsel aan het wegoppervlak. De betere hechting voorkomt overmatige uitspoeling naar de berm.

Schade aan het wegdek

Meldingen over eventuele gaten in de weg die mede door een strenge winter kunnen ontstaan, komen ook binnen bij bureau verkeersbeheer. Op basis van deze registratie vindt vaak eerst een noodreparatie plaats. In het voorjaar als alles weer normaal is gaat de provincie wanneer nodig over tot een definitief herstel van de weg.

Meldpunt provinciale wegen

Is het glad, zijn de verkeerslichten uitgevallen of ligt er bijvoorbeeld een boom op de weg? De provincie heeft een meldpunt ingesteld voor het melden van calamiteiten op provinciale wegen.

Contact

Gladheidsbestrijding

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links