De provincie Noord-Brabant is in 2017 gestart met de voorbereiding van het groot onderhoud aan de provinciale weg N640. Het belangrijkste doel is dat de weg de komende 10 jaar goed en veilig functioneert. De provincie onderzoekt welke oplossingen mogelijk zijn om conflictpunten op en langs de weg op te lossen. Waar mogelijk wordt tegemoetgekomen aan signalen uit de omgeving. Zoals eerder in de nieuwsbrief van oktober 2018 is vermeld werkt de provincie met een klankbordgroep, om tot een gedragen voorkeursontwerp te komen voor de aanpassingen aan de provinciale weg. In deze klankbordgroep zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd. In de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep zijn alle knelpunten besproken en tijdens de tweede bijeenkomst heeft de provincie oplossingen voor deze knelpunten aangedragen.

Ontwerpen

Tijdens de 3e bijeenkomst heeft de provincie teruggekoppeld wat op basis van alle input en onderzoeken het voorkeursontwerp is geworden. Het voorkeursontwerp wordt breder  gepresenteerd tijdens een volgende inloopavond. Gezien de aanstaande vakantieperiode zal die pas plaatsvinden in september. De datum en locatie wordt later bekendgemaakt.

De provincie is op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen om de weg veiliger vorm te geven met behoud van doorstroming. In de bijlage vindt u een aantal voorstellen die in het voorkeursontwerp zijn opgenomen

Hoe nu verder?

Uit deze overleggen en onderzoeken heeft de provincie veel bruikbare informatie ontvangen. Daarnaast heeft de provincie aan beide gemeenteraden een toelichting gegeven op het doorlopen proces en de huidige stand van zaken. Alle uitkomsten en informatie zijn verwerkt tot een voorkeursontwerp. Dit zal tijdens een informatiebijeenkomst in september worden gepresenteerd en toegelicht. Hierna start de provincie met het opstellen van een bouwcontract ter voorbereiding van de realisatiefase.

Contact

Stand van zaken N640

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.