Verkeersdeelnemers willen ongedeerd thuiskomen. De overheid investeert daarom in wegen. En stelt grenzen aan de snelheid. De politie controleert op het naleven van de verkeersregels. Scholen geven verkeerslessen. En bedrijven ontwikkelen nieuwe technieken.

Ongevallen door menselijk gedrag

Menselijk gedrag veroorzaakt ongeveer 90% van de verkeersongevallen. Daarom is bewustwording in het verkeer zo belangrijk. Wat is je eigen rol in het verkeer? Die vraag is het uitgangspunt van het verkeersveiligheidsbeleid. Dat richt zich op de kwetsbare deelnemers in het verkeer. Dat waren in 2013 de fietsers, in 2014 jongeren tussen 16 en 24 jaar achter het stuur en in 2015 de senioren. In 2016, 2017 en 2018 richt de campagne NUL Verkeersdoden zich op het thema alertheid. De oproep in 2018: let jij ook op je snelheid?

Samen voor NUL Verkeersdoden

De provincie investeert op 3 manieren in de Brabantse verkeersveiligheid: samenwerking stimuleren, projecten uitzetten en campagne voeren. De provincie brengt bedrijven, onderwijsinstituten, maatschappelijke organisaties én weggebruikers samen. Dat resulteert in bevlogen mensen die zich groeperen en voor NUL staan. Zo zijn er 6 bestuurlijke ambassadeurs. Zij zijn het gezicht van verkeersveiligheid en dragen de NUL uit in hun regio:

  • provincie Noord-Brabant: Christophe van der Maat, gedeputeerde
  • Zuidoost-Brabant: Theo Martens, gemeente Asten
  • Hart van Brabant: Gerard Bruijniks, wethouder gemeente Loon op Zand
  • Noordoost Brabant: Gerard Stoffels, gemeente Cuijk
  • West-Brabant: Jan-Willem Stoop, wethouder gemeente Drimmelen
  • West-Brabant: Renze Bergsma, wethouder gemeente Woudrichem
  • ’s-Hertogenbosch: Gé Wagemakers, wethouder gemeente Oss

Initiatieven in 2018

Gemeenten blijven de succesvolle projecten uit voorgaande jaren uitvoeren, zoals de Trials Praktijkdag voor jonge bestuurders, BOB en Shotgun. Dit jaar kunnen gemeenten onder meer het project ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ uitvoeren, een remwegdemonstratie organiseren, straatgraffiti laten aanbrengen en een dynamisch snelheidsdisplay (DSI) aanschaffen en plaatsen. Daarnaast kunnen Brabanders meedoen aan de Europese actiedag voor Verkeersveiligheid op 21 september én met de snelheidsmeterspaarpot in hun wijk sparen voor een gezamenlijke beloning. Er is veel aandacht voor verkeersveiligheid via sociale media en er zijn een aantal opvallende PR-momenten.

Help Brabant mee op weg naar NUL verkeersdoden

De publiekscampagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden' maakt weggebruikers bewust van hun eigen gedrag in het verkeer. De focus van de campagne ligt in 2018, net als in 2016 en 2017, op alert zijn in het verkeer. Eerder spoorde de campagne aan de ogen op de weg te houden (niet op je mobiel) en geen alcohol, drugs en medicijnen te gebruiken. Dit jaar focust op snelheid. 

Het promoteam NUL verkeersdoden ondersteunt deze campagne. De teamleden gaan tijdens evenementen en op markten met Brabanders in gesprek over verkeersveiligheidsonderwerpen.

Zie ook