Verkeersles op basisscholen

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) startte in 1997 voor basisscholen. Basisscholen krijgen subsidie van gemeenten om eraan mee te doen. Inmiddels doen meer dan 800 mee, daarvan hebben er 750 het Label in huis. Die scholen voldoen aan alle criteria voor het label verkeersveilige school, zoals het geven van praktijkles en het borgen van een veilige schoolomgeving.

Verkeersles op middelbare scholen

TotallyTraffic (TT) richt zich op het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen een kant en klaar lesprogramma op papier en digitaal en ontvangen daarvoor ook subsidie van de gemeente. Ze kunnen de lessen geven in een complete, online lesomgeving. Het lesmateriaal is afgestemd op de wensen van de scholen. Er komen duidelijk voorafgestelde leerdoelen tijdens de lessen aan bod. Leerlingen gaan de dialoog met elkaar aan. Zij raken zo bewust van hun eigen rol in het verkeer. Brabant telt ruim 100 TT-scholen. Dit jaar start een TT-proeftuin op MBO-scholen.

Zie ook