Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 25 april 2018 de ongevallencijfers over 2017 gepubliceerd. Brabant telde in 2017 98 verkeersdoden. In 2016 waren het er 113. Landelijk is het aantal verkeersdoden ook gedaald: van 629 in 2016 naar 613 in 2017.

Verkeersdoden in Brabant, grafiek
Het aantal verkeersdoden daalde een tiental jaren op rij. Vanaf 2013 zien we helaas weer een lichte stijging. Gelukkig daalt het aantal verkeersdoden de afgelopen 2 jaar weer.

Inzet op risicogroepen

Verkeersslachtoffers naar leeftijd, grafiek
Vooral jonge bestuurders, senioren en fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Naast de focus op deze drie risicogroepen leggen we jaarlijks het accent op een thema. Die thema’s zijn alertheid (voortdurend), clean in het verkeer (2017), snelheid (2018) en zichtbaarheid (2019).

NUL verkeersdoden

In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in de auto. Een kwart van de fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike. De provinciale publiekscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeerdoden’ focust op alerte deelname aan het verkeer. Dit jaar richten we ons ook op ‘het houden aan de snelheid’.

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links