Mediaspeler laden...

De bijeenkomst was het startpunt voor een proces waarbij de provincie experts uit de private en publieke sector vraagt mee te denken over de toekomst van het openbaar vervoer in Brabant. Na een korte toelichting op de speelveldnotitie ‘Van Klassiek OV naar Mobiliteit als Dienst’ gaf inleider -professor Rob van der Bijl- de nodige stof tot nadenken over bredere kwesties rondom mobiliteit. Hij introduceerde onder andere het begrip ‘vervoersarmoede’, waarmee hij doelde op het dilemma van de betaalbaarheid van openbaar vervoer versus de wens tot meer comfort en individuele MaaS-diensten.

In workshops gingen de deelnemers vervolgens met ruim 100 professionals van gemeenten, kennisinstellingen, reizigersorganisaties, vervoerders en marktpartijen in gesprek. Aan de hand van verschillende scenario’s, dilemma’s en aansturingsmodellen bespraken zij de voor- en nadelen en mogelijke effecten. De workshops leverde waardevolle input op die meegenomen wordt in de verdere ontwikkeling van de visie op vernieuwing van het OV.

Meerdere bijeenkomsten Toekomst OV

In april en mei van dit jaar organiseert de provincie nog themasessies waarin enkele onderwerpen worden verdiept, zoals mobiliteit als dienst, mobiliteitsbehoeften en motieven van reizigers en doelgroepenvervoer. Dit wordt aangevuld met individuele beeldvormende gesprekken met experts. Daarnaast staat het onderwerp op de agenda tijdens bestuurlijke gesprekken met de regio’s. Met dit proces wil de provincie vanuit zo veel mogelijk invalshoeken input krijgen voor het herijken van de OV-visie. Eind 2018 nemen Provinciale Staten een besluit over de herijkte visie die leidt tot een nieuwe aanpak voor de OV-contracten.

 

Contact

Met mobiliteitsprofessionals in gesprek over toekomst OV

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.