Onderwerpen als reizigersaantallen, de waardering door de reizigers en de betrouwbaarheid van het OV worden in het trendrapport in grafieken weergegeven en kort toegelicht. Aparte aandacht is er voor cijfers over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), regiotaxi, buurtbussen en de OV-chipkaart.

De provincie probeert het openbaar vervoer steeds verder te verbeteren. In de OV-visie staat dat het openbaar vervoer vraaggericht, verbindend en verantwoord moet zijn. Cijfers zoals die zijn opgenomen in dit rapport kunnen helpen om te bepalen of deze doelstellingen worden gerealiseerd.

 

Zie ook