De Commissie voor Overleg en Voorlichting over het Milieu (COVM) van luchthaven Woensdrecht is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de luchthaven.  

Taken

De commissie heeft twee belangrijke taken:

  • overleg en
  • voorlichting over de milieuhygiëne rondom Vliegbasis Woensdrecht

De commissie adviseert verschillende instanties, vooral het ministerie van Defensie, over geluidhinder. Soms ongevraagd, en soms op verzoek van de minister. Zij is ingesteld op grond van de Luchtvaartwet.  

Vergaderstukken

De COVM Woensdrecht vergadert zo’n twee keer per jaar. Bij uitzondering worden extra vergaderingen georganiseerd. Deze zijn in het gemeentehuis van Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. De vergaderingen zijn openbaar. Tijd en plaats worden bekend gemaakt in de lokale en regionale media. De vergaderstukken kunt u voorafgaand downloaden. De samenstelling van de COVM Woensdrecht vindt u in de ledenlijst.  

Klachten

Voor klachten over geluidhinder zie het artikel over klachten luchtvaart. De commissie signaleert of er trends in de klachten waarneembaar zijn. Ook controleert zij of Defensie de klachten op een goede manier afhandelt.  

Voor vragen neemt u contact op met Michiel Huijbregts, Secretaris COVM Woensdrecht, via e-mail Michiel.Huijbregts@rijksoverheid.nl

Contact

COVM Woensdrecht

Zie ook

Documenten en bestanden (14)

Open Links Sluit Links