De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe informeert en adviseert over het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer. In de Verordening Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Seppe Noord-Brabant liggen de taken en bevoegdheden van de commissie vast. Ook is er een huishoudelijke reglement vastgesteld.

Samenstelling Commissie

Een onafhankelijke voorzitter is door de provincie benoemd. Verder bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van omwonenden, de luchthaven, Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de betrokken gemeenten. Het bevoegd gezag (provincie) is vanwege de onafhankelijkheid niet vertegenwoordigd in de commissie. De samenstelling van de Commissie vindt u in de ledenlijst.

Openbare vergaderingen

De commissie vergadert meestal 2 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.

Klachten

Ervaart u overlast van Breda International Airport dan kunt u een klacht direct bij het vliegveld indienen. Ook kunt u hiervoor terecht bij de milieuklachtencentrale van de provincie.

Contact

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe

Zie ook

Documenten en bestanden (44)

Open Links Sluit Links