Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel informeert en adviseert over het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer. In de Verordening CRO luchthaven Budel Noord-Brabant liggen de taken en bevoegdheden van de commissie vast. Ook is een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Samenstelling commissie

Een onafhankelijke voorzitter is door de provincie benoemd. Verder bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van de omwonenden, Kempen Airport, de Brabantse milieufederatie (BMF) en betrokken gemeenten. De provincie is het bevoegd gezag en vanwege de onafhankelijkheid niet vertegenwoordigd in de commissie. Zie de ledenlijst voor de samenstelling van de commissie.

Openbare vergaderingen

De commissie vergadert meestal 2 keer per jaar. De vergaderingen van de CRO Budel zijn openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op: donderdag 18 april van 13.00 tot 15.00 op Kempenairport. De agenda en de stukken voor het overleg kunt u opvragen bij de secretaris Jan-Willem Reiling via: jwreiling@brabant.nl

Klachten

Ervaart u overlast van de vliegtuigen van luchthaven Budel dan kunt u een klacht direct bij Kempen Airport indienen. Ook kunt u hiervoor terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de provincie.

Contact

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel

Zie ook