Barge Terminal bij het Wilhelminakanaal TILBURG

Herbouw van Sluis II heeft volgens de betrokken partijen het meeste draagvlak in de omgeving om het Wilhelminakanaal op te waarderen voor grotere schepen.
Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Tilburg werken aan de verbreding van het Wilhelminakanaal, met als doel dat de regio beter bereikbaar wordt voor klasse IV-schepen. Onderdeel van het project was de vervanging van sluizen II en III door één nieuwe sluis III. In het oorspronkelijke ontwerp zou door de sloop van Sluis II het kanaalpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 meter dalen. Het rijk heeft uitvoerig onderzoek verricht naar de bodem en mogelijk alternatieve oplossingen om een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen herbouw van Sluis II of een andere (laagwaterpeil)oplossing.

Herbouw Sluis II

Op basis van deze onderzoeken, consultatie van externe deskundigen en andere bestuurlijk betrokken partijen, hebben rijk, provincie en gemeente vastgesteld dat voor herbouw van Sluis II voor de korte en lange termijn het meeste draagvlak bestaat. Daarom hebben rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) van 6 december definitief gekozen voor de herbouw van Sluis II. De oplossing voor herbouw vraagt wel een extra investering, ook om de sluis te beheren en te onderhouden. De kosten voor herbouw Sluis II zullen verder uitgewerkt worden en door rijk en regio gezamenlijk gedragen worden.

Door deze structurele oplossing wordt het Wilhelminakanaal bereikbaar gemaakt voor grotere klasse IV-schepen, waardoor meer lading efficiënter vervoerd kan worden en verdere economische groei in de regio mogelijk wordt gemaakt. Ook kan het aantrekkelijker maken van deze vaarweg het wegvervoer in deze regio ontlasten.

Planning

Nu de keuze is gemaakt, kunnen de werkzaamheden voor de herbouw van Sluis II voortgezet worden, waaronder het ontwerpen van de sluis en de voorbereiding van de aanbesteding. Rijk, provincie en gemeente verwachten in het voorjaar van 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over de planning van herbouw Sluis II.

Contact

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

Reacties (2)

 1. Provincie Noord-Brabant
  's-Hertogenbosch 17-01-2018 13:00 uur

  @Henk De verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal voor klasse IV-schepen wordt doorgetrokken tot aan de Haven Loven. Hier is een multimodaal knooppunt gerealiseerd. Er vindt overslag van goederen plaats van weg en water naar spoor en omgekeerd. Dit knooppunt is onderdeel van de recent in gebruik genomen spoorroute Rotterdam-Chengdu (China). Voor de verbinding met Rotterdam is het noodzakelijk dat Haven Loven voor klasse IV-schepen bereikbaar is.

 2. Henk
  TILBURG 16-01-2018 15:29 uur

  Waarom nooit gekozen om een zijtak Wilhelminakanaal aan te leggen in industrieterrein Vossenberg III ?
  Er zijn maar paar bedrijven Tilburg die gebruik maken van verbreding kanaal. Oude sluizen in tact laten voor plezier vaart . Geld beter besteden aan ontsluitingswegen industrieterreinen Vossenberg.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.