Het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020 laat zien hoe de provincie de doelen en ambities van de Visie Fiets in de Versnelling wil invullen voor de periode 2016-2020.

Negen snelfietsroutes

Samen met gemeenten en regio’s wil de provincie vóór 2020 vijf nieuwe snelfietsroutes realiseren. Daarnaast moet in deze periode de aanleg van nog eens vier nieuwe snelfietsroutes starten. Het gaat onder andere om de aanleg van snelfietsroutes Veghel-Uden, Waalwijk-’s-Hertogenbosch en Roosendaal-Etten-Leur.

Van auto naar fiets

De provincie wil graag dat mensen de overstap maken van de auto naar de fiets, vooral voor het woon-werkverkeer. Projecten als B-Riders dragen hieraan bij, maar de provincie wil werkgevers nadrukkelijker daarin gaan betrekken. Ook zet de provincie in op voorzieningen als OV-fiets op de stations, andere deelfietssystemen en goede fietsenstallingen.

Slimme technieken

De provincie wil bij de aanleg van fietspaden investeren in duurzaamheid en slimme technieken. Hoe kunnen bijv. biobased-materialen worden toegepast? De provincie wil een testomgeving bieden om innovaties te testen en zelf ervaring opdoen met bijvoorbeeld de aanleg van een energieopwekkend fietspad.

Zie ook