fietser

De provincie zoekt daarom samen met partners naar manieren om mensen uit de auto op de fiets naar hun werk te krijgen, waardoor ze zich fitter gaan voelen en er minder files ontstaan.

B-riders: fietsen naar het werk

Bijvoorbeeld met het project B-Riders. Iedereen met een fiets of e-bike kan hieraan meedoen. Alle B-Riders krijgen een eigen coaching-app. Deze slimme app registreert alle ritten, minuten en kilometers, geeft feedback en stimuleert om door te blijven gaan met fietsen. De provincie gebruikt de informatie uit de app om te zien welke routes favoriet zijn en waar fietsers vertraging oplopen. Deze informatie kan ook goed gebruikt worden om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

In 2017 is gestart met een werkgeversaanpak. Verschillende werkgevers verspreid over Noord-Brabant zijn B-Riders Company geworden. Zij stimuleren hun werknemers de fiets te pakken naar het werk.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links