Fiets

Een maal per 2 jaar wordt op 95 plaatsen in Brabant het gebruik van het fietsnetwerk gemeten. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de applicatie BASEC.

Openbaar vervoer

Feiten en cijfers zoals reizigersaantallen, de waardering door de reizigers en de betrouwbaarheid van het OV worden in het trendrapport weergegeven en kort toegelicht. Aparte aandacht is er voor cijfers over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), regiotaxi, buurtbussen en de OV-chipkaart. Naar het trendrapport 2012-2017. Bekijk ook de infographic voor een verkorte weergave van het trendrapport.

Verkeerstellingen

De provincie verzamelt ook gegevens over hoeveel verkeer er over de provinciale wegen rijdt. Ze gebruikt deze gegevens onder andere bij het onderhoud van wegen, het aanleggen van nieuwe wegen of bij het berekenen van geluidhinder. De gegevens zijn te raadplegen via de kaartlaag verkeersintensiteiten in de kaartbank-applicatie. De gegevens zijn bijgewerkt t/m 2016. Lees meer over de manier waarop de provincie de verkeersgegevens verzamelt in de 'Toelichting verkeersintensiteiten'.

Verkeersveiligheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 25 april 2018 de ongevallencijfers over 2017 gepubliceerd. Brabant telde in 2017 98 verkeersdoden. In 2016 waren het er 113.

Verkeersdoden in Brabant, grafiek

Vooral jonge bestuurders, senioren en fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Naast de focus op deze 3 risicogroepen leggen we jaarlijks het accent op een thema. Die thema’s zijn alertheid (voortdurend), clean in het verkeer (2017), snelheid (2018) en zichtbaarheid (2019).

Verkeersslachtoffers naar leeftijd, grafiek

Brabantse verkeersmodellen

Voor professionals die zich bezighouden met Brabantse verkeersmodellen hebben de provincie en de Brabantse (GGA-)regio's samen de 'BrabantBrede ModelAanpak' uitgewerkt. Hier vindt u unieke verkeersmodellen en verkeersdata die u kunt gebruiken voor verkeersplannen en verkeersscenario's. Zie bbma.brabant.nl.

Contact

Feiten en cijfers verkeer

Zie ook