Brabant databank

Een totaaloverzicht van de actuele feiten en cijfers over verkeer en vervoer in Noord-Brabant vindt u op Brabant.databank.nl. Dit systeem bevat ruim 1.000 onderwerpen die u eenvoudig naar eigen voorkeur kunt combineren en vormgeven.

Feiten en cijfers verkeer op onderdelen

Trendrapport openbaar vervoer

Cijfers over Openbaar Vervoer uit de periode 2012 tot en met 2017.

Feiten en cijfers verkeersveiligheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 25 april 2018 de ongevallencijfers over 2017 gepubliceerd. Brabant telde in 2017 98 verkeersdoden. In 2016 waren het er 113. Dit is een afname van 13%. Landelijk is het aantal verkeersdoden ook gedaald: van 629 in 2016 naar 613 in 2017. Zie voor de cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek.

Cijfers fietsverkeer

Een maal per 2 jaar wordt op 95 plaatsen in Brabant het gebruik van het fietsnetwerk gemeten. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de applicatie BASEC.

Verkeerstellingen

De provincie verzamelt ook gegevens over hoeveel verkeer er over de provinciale wegen rijdt. Ze gebruikt deze gegevens onder andere bij het onderhoud van wegen, het aanleggen van nieuwe wegen of bij het berekenen van geluidhinder. De gegevens zijn te raadplegen via de verkeersintensiteitenkaart. De gegevens zijn bijgewerkt t/m 2016. Lees meer over de manier waarop de provincie de verkeersgegevens verzamelt in de 'Toelichting verkeersintensiteiten'.

Brabantse verkeersmodellen

Bent u een bestuurder, projectontwikkelaar, beleidsmaker of andere professional die zich bezighoudt met Brabantse verkeersmodellen? De provincie en de Brabantse (GGA-)regio's hebben samen de 'BrabantBrede ModelAanpak' uitgewerkt. Hier vindt u unieke verkeersmodellen en verkeersdata die u kunt gebruiken voor verkeersplannen en verkeersscenario's. Zie bbma.brabant.nl.

Contact

Feiten en cijfers verkeer

Zie ook