Een aantal sporters met een beperking die het aangepast wielrennen uitoefenen.

Aanpak

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal belemmeringen zijn voor mensen met een beperking om te gaan sporten, zoals:
• vervoer
• passend aanbod van sportieve activiteiten
• beschikbaarheid van hulpmiddelen
• verbinding met de doelgroep en onbekendheid van de doelgroep met de mogelijkheden

Vervoer naar sportactiviteiten en het verstrekken van leenhulpmiddelen zijn twee onderwerpen die we versneld gaan aanpakken.
Daarnaast willen we meer bekendheid voor de mogelijkheden, het aanbod en de ondersteuning van en door de sportloketten. Hiervoor zijn we in de campagne Uniek Sporten Brabant gestart. De campagne wil de website unieksportenbrabant.nl maximaal onder de aandacht brengen. Op deze site is alle informatie samen gebracht die zinvol is voor iemand met een beperking die wil gaan sporten. Je kunt een geschikte sport in jouw buurt zoeken, contact leggen met sportcoaches van de sportloketten voor persoonlijk advies en vindt er meer informatie over vervoersopties en hulpmiddelen, zoals het lenen van gratis attributen om een sport uit te proberen.

De campagne richt zich op potentiele sporters, maar ook op personen die met hen te maken hebben, zoals onderwijsinstellingen, fysiotherapeuten en huisartsen. En op de sociale omgeving van mensen met een beperking, zoals vrienden, familie en collega's. De provincie werkt hiervoor samen met diverse partners, zoals Brabant Sport en het Fonds Gehandicaptensport.

Sportloketten

De regionale loketten begeleiden mensen met een beperking naar een passend beweegaanbod. Zij hebben een netwerk en ondersteunen partijen die een bijdrage willen leveren. Er zijn zeven sportloketten in Brabant:
1. Sportloket De Meijerij (regio ’s-Hertogenbosch/Meierij) www.unieksportenbrabant.nl en selecteer ‘s-Hertogenbosch
2. Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant (r.Tilburg) www.steunpuntaangepastsporten.nl
3. Sportloket West-Brabant (regio Breda) www.sportloketwestbrabant.nl
4. Sportloket Noordoost-Brabant (regio Oss) www.sportinoss.nl/uniek-sporten
5. Sportloket Onbeperkt Sportief West (regio Bergen op Zoom) www.sportloketwest.nl
6. Sportloket Zuid-Brabant (regio Eindhoven) www.unieksportenbrabant.nl en selecteer gemeente Eindhoven.
7. Regionale Samenwerking Aangepast Sporten Peelregio www.jibbplus.nl

Meer informatie

Kijk op www.unieksportenbrabant.nl