Een aantal sporters met een beperking die het aangepast wielrennen uitoefenen.

Deze sportlijn richt zich op het vanzelfsprekend maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. De provincie streeft er met alle partners in Brabant naar dat voor 1 januari 2020, 50.000 Brabanders met een beperking aan het sporten en bewegen zijn.

Vanuit de Sportagenda ontstaan veel activiteiten om mensen met een beperking te stimuleren om te gaan sporten. Hierin speelt het onlangs gestarte BrabantSport een belangrijke rol. Brabant Sport ondersteunt bijvoorbeeld de regionale sportloketten Uniek sporten en  Wheels2sport zorgt er voor dat mensen een hulpmiddel kunnen lenen om een sport uit te proberen.

Jaarlijkse subsidie

Het afgelopen jaar zijn de nevenevenementen Uniek sporten incidenteel bij topsportevenementen ondersteund. Met een subsidieregeling zal de provincie de komende twee jaar stimuleren dat meer van dit soort nevenevenementen gaan plaatsvinden.

Een nevenevenement kan bestaan uit sport-clinics bij het evenement zelf maar het kan ook een activatie traject zijn, voorafgaand aan het evenement. Dat traject bestaat uit voorlichting, lespakketten op scholen en bij zorginstellingen, sportdagen en kennismakingslessen en verdere begeleiding naar het nevenevenement.

In 2018 en 2019 is jaarlijks € 200.000 euro beschikbaar, met een maximum van € 25.000 per event. De hoogte van de bijdrage van de provincie hangt af van in welke mate het evenement bijdraagt aan het behalen van de provinciale doelstellingen.

Talenten ontwikkelen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten de organisatoren samenwerken met de regionale sportloketten, zorginstellingen en aanbieders van Uniek sporten in de regio van het evenement.

Gedeputeerde Henri Swinkels: “In Brabant moet iedereen de kans krijgen zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen, op elk niveau, van amateur tot professional. We stellen de sport centraal en spannen ons extra in om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. We zijn op heel veel verschillende manieren aan de slag om dat mogelijk te maken en te stimuleren. Met deze regeling verbinden we partijen opdat ze ook na het evenement elkaar gemakkelijker vinden en duurzaam met elkaar blijven samenwerken.“