Regionale afstemming is één van de uitgangspunten van de afspraken. De provinciale Retailadviescommissie geeft aan Gedeputeerde Staten onafhankelijk advies over plannen waar (sub-) regionale afstemming voor nodig is. Ook Brabantse (sub-)regio’s en gemeenten kunnen de commissie om advies vragen.

De provincie wil met de Retailadviescommissie drie doelen bereiken:

  1. Beter inzicht in de meerwaarde en impact van nieuwe winkelplannen op de (sub)regio.
  2. Een betere kwaliteit van regionale afstemming tussen gemeenten.
  3. Een detailhandelsstructuur die bijdraagt aan een vitaal woon- en leefklimaat voor Brabanders.

De leden van de Retailadviescommissie komen ongeveer acht keer per jaar samen. Het zijn deskundigen uit het onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven. Zij hebben kennis op het gebied van detailhandel, vastgoed, consumentengedrag, leefbaarheid en binnenstedelijke ontwikkeling en adviseren gevraagd of ongevraagd.

Het advies

Brabantse gemeenten of (sub-)regio’s kunnen advies inwinnen over detailhandelsontwikkelingen die in voorbereiding zijn. De commissie adviseert zo al in een vroeg stadium. Adviezen kunnen op deze manier al in de planontwikkeling worden meegenomen. De adviesaanvraag dient men in bij de secretaris van de commissie. Het uiteindelijke advies van de commissie wordt rechtstreeks naar de aanvrager toegestuurd.

Gedeputeerde Staten kunnen ook een adviesaanvraag indienen bij de commissie over ruimtelijke plannen die door gemeenten in (voor-)ontwerp zijn voorgelegd. Het advies van de commissie wordt dan onderdeel van de beoordeling van het (voor-)ontwerpplan.

Tenslotte adviseert de commissie ongevraagd over trends en ontwikkelingen en de rol die de provincie en/of gemeenten daarin spelen. Bovendien adviseert de commissie over (plannen voor) betekenisvolle innovaties en vernieuwing in de retail.

Heeft u vragen over de Retailadviescommissie? Stel ze dan aan de secretaris van de commissie. Dat kan via onderstaand contactformulier.

Contact

De provinciale Retailadviescommissie