Werk-leerplaats BERK

Het BERK is een werk-leerplaats die helpt bij het werken aan ruimtelijke plannen voor Brabant. Het centrum faciliteert het gesprek over ruimtelijke kwaliteit, komt met aansprekende voorbeelden en zet verschillende werkvormen in om samen met in- en externe partijen te werken aan actuele ruimtelijke vraagstukken. Zo bouwt het BERK aan een netwerk van deskundigheid in Brabant die zich verantwoordelijk voelen voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Zodat ruimtelijke kwaliteit vanzelfsprekend onderdeel van het werken aan Brabantse opgaven wordt.

Adviseurs ruimtelijke kwaliteit

De provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) leveren een tijdelijke inbreng in gebiedsgerichte projecten en integrale beleidsprocessen en acteren daarnaast in het landelijke netwerk op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

BERK op Twitter

Berk is actief op Twitter. Volg @BERKbrabant om bij te blijven over ruimtelijke kwaliteit in Brabant.

Zie ook