Op de landelijke website Ruimtelijke plannen staat een actueel overzicht van de provinciale plannen. Hier zijn ook de gewaarmerkte plannen te downloaden.

U vindt de plannen ook op www.ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Bij een aantal plannen vindt u hier uitgebreidere informatie en documenten.

Voor professionals

De samenwerking tussen provincie en gemeenten in de ruimtelijke ordening verloopt voornamelijk digitaal. Om de samenwerking goed te laten verlopen zijn er een aantal e-formulieren beschikbaar:

  • Ruimtelijke plannen aanmelden:

    Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten gemeenten in een aantal gevallen nieuwe plannen kenbaar maken bij de provincie. 

  • Wijzigingsverzoek begrenzing gebiedsaanduiding:

    In de Verordening ruimte van de provincie staan een aantal regelingen voor het aanvragen van een wijziging van de begrenzing van een gebiedsaanduiding. 

  • Ontheffing Verordening Ruimte:

    In bepaalde gevallen kunnen gemeenten ontheffing aanvragen om een ruimtelijke ontwikkeling die strijdig is met de Verordening toch mogelijk te maken.

Geo-informatie

Heeft u kaartinformatie nodig? U kunt geografische informatie bekijken en downloaden bij de provincie Noord-Brabant. Op www.ruimtelijkeplannen.brabant.nl vindt u de kaartbestanden (gif) van de plannen.

Zie ook