Brabantse Omgevingsvisie

Nieuwe omgevingswet in 2021

Het bestaande stelsel van milieu- en ruimtelijke regels wordt door de invoering van de Omgevingswet volledig herzien. De vele regels worden samengevoegd om zo het geheel overzichtelijker te maken. Volgens de laatste informatie treedt de nieuwe Omgevingswet in 2021 in werking.

Omgevingsvisie

De provincie bereidt zich voor op de nieuwe wet door het maken van een Brabantse Omgevingsvisie. Hierin staat hoe we Brabant inrichten zodat het de komende decennia aantrekkelijk blijft om hier te wonen, werken en recreëren.

Meer weten of meepraten?

De omgevingsvisie wordt samen met betrokken Brabanders, organisaties en overheden gemaakt. Meer weten? Ga naar OmgevingsvisieNB.nl . Daar vindt u informatie en kunt u online meepraten. Ook via de Nieuwsbrief omgevingsvisie blijft u op de hoogte.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links