Sinds de stuurgroep GOL in december 2016 de voorkeursvariant vaststelde, werkt de provincie aan het inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan). Op 4 april hebben Gedeputeerde Staten het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgegeven voor vooroverleg met de collega-overheden. In deze fase kunnen de colleges van B en W van ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk, de besturen van de waterschappen en RWS hun opmerkingen geven. Op 10 april vond hierover een informatieavond plaats voor raads- en statenleden. Het concept ontwerp inpassingsplan is voor iedereen in te zien op www.oostelijkelangstraat.nl.

Inloopavond op 18 april

Hoewel er nu geen formele inspraakmogelijkheid is voor inwoners van het gebied, willen de samenwerkende partijen in GOL alle betrokkenen goed blijven informeren over de verschillende stappen. Op 18 april is er daarom een inloopavond over het concept ontwerp inpassingsplan. Belangstellenden kunnen op deze avond terecht voor informatie over de inhoud van het plan en alle bijbehorende documenten, zoals het onderzoek naar de milieueffecten en het vervolgproces. De inloopavond vindt plaats tussen 18.00 en 21.00 uur in Cultureel Centrum de Voorste Venne, aan de Afrikalaan 100 in Drunen.

Formele inspraak start in september

De opmerkingen van de betrokken overheden worden verwerkt in het inpassingsplan, waarna Gedeputeerde Staten het ontwerp inpassingsplan ter inzage leggen. De formele inspraak start in september 2017. Op dat moment is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen.


Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.