De monitor toont – steeds op basis van recente (CBS-)gegevens – een actueel beeld van de ontwikkelingen van de bevolking en de woningbouw in de provincie. De volgende onderdelen zijn erin opgenomen:
 • feitelijke gegevens over de afgelopen jaren;
 • actuele prognosegegevens;
 • gegevens over de groei van de bevolking en de woningvoorraad;
 • het aantal recentelijk afgegeven bouwvergunningen;
 • een aantal indicatoren, die de actuele stand van zaken over de woningbouw(achterstand) weergeven;
 • de 'bouw-indicatoren' geven aan in welke mate het geplande woningbouwprogramma ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en (dus ook) de mate waarin de woningbouw stagneert;
 • de 'capaciteitsindicatoren' laten zien hoe het toekomstige woningbouwprogramma in plannen is opgenomen; met andere woorden of er voldoende of onvoldoende (harde) plancapaciteit is.

Monitorgegevens
In de monitor worden al deze gegevens op een rijtje gezet, voor elk van de Brabantse gemeenten, de stedelijke concentratiegebieden en de landelijke gebieden, tal van regionale indelingen en voor de provincie als geheel. De monitor biedt achtergrondinformatie voor een brede groep van gebruikers, instellingen en woningmarktpartijen. Gemeenten en provincie gebruiken de monitorgegevens bij de regelmatige (bestuurlijke) contacten. De regionale ruimtelijke overleggen, de (sub)regionale werkgroepen wonen en de planbegeleiding zijn daar voorbeelden van.

Contact

Monitor bevolking en wonen

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.