Beeld: bomen Montenslaan Beeld: Oude Postbaan Beeld: Vervul Turfvaart Beeld: Wal van Mendoza Beeld: aangelegde brug Beeld: Nelleveldstraat

Weerijs-Zuid ligt ten zuiden van Breda en voor het grootste gedeelte in de gemeente Zundert. Het is in totaal 3200 hectare groot en bestaat uit het buitengebied van Rijsbergen, Breda en Etten-Leur. Het gebied is kleinschalig en kent veel landbouw; voornamelijk melkveehouderijen, tuinbouw en boomteelt. De landbouwgebieden wisselen natuurgebieden af.

Natuurgebieden verbonden

Door alle ingrepen in het gebied, waaronder herverkaveling, zijn landbouwgronden en natuurgebieden nu beter met elkaar verbonden. Dit zorgt voor een sterkere agrarische economie en meer ruimte voor flora, fauna, water en recreatie.

Herverkaveling

De laatste stap van de wettelijke herverkaveling is de financiële afwikkeling. Dit vindt plaats binnen de Lijst der geldelijke regelingen (LGR). De LGR is inmiddels vastgesteld maar nog niet onherroepelijk. Nadat de beroepsprocedure van de LGR wordt afgerond zal de financiële afwikkeling volgen. Daarover worden alle rechthebbenden t.z.t. geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen over het project Weerijs-Zuid? Neem dan contact op met het secretariaat van de bestuurscommissie. Dit kan via e-mail: info@weerijszuid.nl of per telefoon (073) 681 2812.