Weerijs-Zuid

Weerijs-Zuid ligt ten zuiden van Breda en voor het grootste gedeelte in de gemeente Zundert. Het is in totaal 3200 hectare groot en bestaat uit het buitengebied van Rijsbergen, Breda en Etten-Leur. Het gebied is kleinschalig en kent veel landbouw; voornamelijk melkveehouderijen, tuinbouw en boomteelt. De landbouwgebieden wisselen natuurgebieden af.

Wat is het doel van de herverkaveling?

De herverkaveling was nodig om het gebied aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Zo zijn landbouwgronden en natuurgebieden nu beter met elkaar verbonden, wat zorgt voor een sterkere agrarische economie en meer ruimte voor flora, fauna, water en recreatie.

Het project is nu in de laatste afrondende fase. Meer hierover leest u onder procedure.

Zie ook

Documenten en bestanden (6)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Veelgestelde vragen (1)

Open Links Sluit Links
  • Ik lijd schade door de uitvoering van het inrichtingsplan Weerijs-Zuid. Bij wie kan ik een schadeclaim indienen?

    Als u schade lijdt of denkt te lijden door de wettelijke herverkaveling en de uitvoering van het inrichtingsplan, kunt u dat aan de orde stellen bij het opstellen van de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). In de Lijst der Geldelijke Regelingen staat de ‘afrekening’ van de herverkaveling. Elke eigenaar in Weerijs-Zuid moet bijdragen aan de herverkaveling. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het nut wat iemand heeft van de herverkaveling. Als blijkt dat u inderdaad schade heeft, wordt dat verrekend met uw bijdrage. U betaalt dan minder of u krijgt geld terug.