Dit door aan varkenshouders in veedichte gebieden subsidie te verstrekken voor het definitief en onherroepelijk beëindigen van hun productie op de locaties die geuroverlast veroorzaken.

Subsidie voor beëindiging

De subsidieregeling richt zich op varkensbedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Ondernemers met meerdere varkenshouderijlocaties kunnen voor een afzonderlijke locatie subsidie aanvragen. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en er zijn een aantal voorwaarden waar u als varkenshouder aan moet voldoen. Wilt u hier meer over weten lees dan de brief van de minister aan de Tweede Kamer van januari 2019.

U kunt subsidie ontvangen voor het inleveren van de varkensrechten en u krijgt een beëindigingsvergoeding. De hoogte van deze vergoedingen wordt door het ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bepaald.

Naar verwachting wordt in de zomer van 2019 de subsidieregeling gepubliceerd. Wanneer de regeling open gaat krijgt u bericht via de WhatsApp updateservice Bent u hiervoor nog niet aangemeld? Doe het nu!

Geurscore

Bij een overtekening van de subsidieregeling krijgen locaties met de hoogste geurscore voorrang. Bij het bepalen van de geurscore wordt rekening gehouden met de recent aangepaste geurfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij.

Start nu met de voorbereiding

Om uzelf goed voor te bereiden is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw gemeente, uw adviseurs of ketenpartners (ondersteuningsnetwerken). De gemeenten zijn in samenwerking met de provincies en ketenpartners verantwoordelijk voor het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende varkenshouders. De agrarische bestemming moet van uw perceel af, dus u moet bedenken welke nieuwe bestemming uw locatie kan krijgen. Daarnaast is het verstandig om te oriënteren op de provinciale regelingen die kunnen worden ingezet bij een vrijkomende agrarische locatie in combinatie met sloop. U kunt hierbij denken aan regelingen als Staldering of Stal eraf, zon erop Wilt u graag hulp bij de zoektocht naar een passende herbestemming van uw agrarische locatie? Dan kunt u hiervoor ook kennis inschakelen via VABIMPULS

Contact

Subsidieregeling sanering varkenshouderij