Ondersteunende maatregelen

Zie het overzicht met een korte omschrijving van alle ondersteunende maatregelen in de rechterkolom. 

Praktische ondersteuning

De provincie werkt samen met de veehouderijsector, het bedrijfsleven, gemeenten en het Rijk om nieuwe stalsystemen te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk op de markt toe te laten. Boeren kunnen advies en praktische ondersteuning krijgen bij een ondersteuningsnetwerk als ze willen stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten.

Top agrofoodregio in Europa 

De provincie wil in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. Met een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. Zij ziet de noodzaak om de vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt te versnellen. Om zo de kwaliteit van de natuur, woon- en leefomgeving te beschermen. Zie ook: Sneller naar een zorgvuldige veehouderij