Stal in aanbouw

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een stalderingsbewijs. Aan de toelichting op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van de Beleidsregel staldering is leidend.

Waarvoor kan ik terecht bij het stalderingsloket?

Als u wilt uitbreiden, heeft u een stalderingsbewijs nodig voor de vergunningaanvraag. Het stalderingsloket regelt de uitgifte van stalderingsbewijzen. Het stalderingsloket neemt geen vierkante meters hokdierverblijf in en geeft geen meters uit. Uitbreidende en sanerende veehouders treffen elkaar op de markt.

Wanneer heb ik een stalderingsbewijs nodig?

U mag uitsluitend nieuwe hokdierhouderijen (stallen) bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen uw stalderingsgebied hokdierverblijven worden gesaneerd. Staldering geldt voor alle veehouderijen, met uitzondering van melkrundvee-, schapen-, en nertsenhouderijen. Paardenhouders vallen niet onder staldering.

Hoe vraag ik een stalderingsbewijs aan?

Het stalderingsbewijs vraagt u aan via het e-formulier. Bij de aanvraag dient u verschillende gegevens en documenten van u, als uitbreidende veehouder, en van de sanerende veehouder(s) in te vullen en bij te voegen. Met de handleiding aanvragen stalderingsbewijs kunt u de aanvraag stapsgewijs doorlopen en voorbereiden.

Wat is de procedure bij mijn aanvraag?

Wanneer u de aanvraag voor het stalderingsbewijs ingediend hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag getoetst op de vereisten en voorwaarden. Wanneer de aanvraag voldoet, krijgt u binnen acht weken een voorlopig stalderingsbewijs. Hiermee dient u binnen 3 maanden een ontvankelijke aanvraag voor een Omgevingsvergunning te doen. Doet u dat niet, dan komt het bewijs automatisch te vervallen.
In de handleiding aanvragen stalderingsbewijs vindt u een schema waarin de procedure stap voor stap wordt toegelicht.

Wat is staldering?

Staldering zorgt voor een betere spreiding van vee en gaat verdere leegstand van stallen tegen. Voor elke 10 vierkante meter nieuwe stal moet 11 vierkante meter verdwijnen. Meer informatie over de beleidsregel staldering vindt u op de pagina staldering.

In de handleiding ‘aanvragen stalderingsbewijs’ leest u meer over de voorwaarden, benodigde gegevens en documenten en de procedure.
In de Beleidsregel staldering  leest u meer over de werkwijze en procedure die wordt gehanteerd bij de uitgifte van stalderingsbewijzen.

Viewer BAG-register

Met de viewer van het Stalderingsloket kunt u nagaan met welke oppervlakte uw stal in het BAG-register is geregistreerd. Het stalderingsloket gebruikt deze oppervlakte als uitgangspunt.

Versnelling transitie veehouderij

De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. Staldering maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen om te komen tot die sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. In de notitie Versnelling transitie Veehouderij vindt u meer informatie over stalderen in Brabant of de Verordening ruimte

Zie ook