Mediaspeler laden...

De toppositie van de Brabantse agrofoodsector is niet vanzelfsprekend. Brabant staat voor grote uitdagingen. Intensivering van landbouw en veeteelt staat op gespannen voet met milieubelangen, gezondheid van mensen en dierenwelzijn. Bovendien is het verdienmodel van kostenvermindering op de langere termijn niet houdbaar en is de uitdaging voor ons om te komen tot een duurzame, gezonde en kwalitatieve voedselproductie en –voorziening. 

Onze voedselproductie vraagt om vernieuwing. De provincie wil een economisch sterke agrofoodsector die duurzaam is, welzijn van mens en dier hoog in het vaandel heeft en kwalitatief hoogwaardige producten levert. Daarvoor moeten gezamenlijke keuzes worden gemaakt en krachten gebundeld.

Focus op kansrijke kruisbestuivingen

Met het Brabantse Innovatieprogramma Agrofood  2020 geeft de provincie ondernemende partners met vernieuwende ideeën een stevige duw in de rug. Hiervoor heeft de provincie onder meer stimuleringsregelingen in het leven geroepen, met een focus op kansrijke kruisbestuivingen van agrofood met drie andere sectoren:

 • Agrofood & Hightech 
 • Agrofood & Circulaire Economie 
 • Agrofood & Gezondheid 

Daarnaast helpt de provincie bij het versterken van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.

Innovatie stimuleren en aanjagen

De provincie wil enerzijds de sterke economische toppositie nog verder versterken. Anderzijds ondersteunt de provincie het programma in de verandering naar een economische sector die grondstoffen en voedsel op een duurzaam en maatschappelijk gewaardeerde manier levert. Belangrijke thema’s zijn:

 • klantwaarde
 • gezondheid en voeding
 • duurzame technologie
 • biobased economy
 • ondernemen in lokale netwerken

Agrofood en hightech als speerpunt 

De economische sectoren hightech en agrofood kunnen elkaar versterken. Hightech biedt slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de agrofood en agrofood biedt een praktisch veld om nieuwe technieken in te testen en toe te passen. Met de Actieagenda Agrofood meets Hightech wil de provincie de Brabantse agrofood in snel tempo verder vernieuwen. De acties zijn gefocust op deze kansrijke thema’s:

 • smart farming
 • smart processing
 • eiwittransitie/verwaarding
 • dataficatie

Uitvoeringsprogramma plantaardig

Brabant heeft ook een sterke reputatie in plantaardige teelten. In het uitvoeringsprogramma plantaardig (UP) worden uitdagingen en kansen voor de plantaardige ketens beschreven. Het UP is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) met als ambitie om in 2020 één van de meest innovatieve en duurzame Agrofoodregio’s van Europa te zijn.

Innovatieprojecten

Met verschillende projecten stimuleert de provincie vernieuwing op weg naar een slimme en duurzame agrofoodsector. Meer weten? Lees meer over concrete projecten in het bladerbare projectenboek.

Meer lezen over de transitie? Bekijk de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

Contact

Innovatie Agrofood

Zie ook