Het wild zwijn is een beschermde diersoort. Daarom zijn in Gelderland en Limburg gebieden aangewezen waar de zwijnen kunnen leven. Buiten deze gebieden, en dus ook in Noord-Brabant, gelden er geen  instandhoudingsverplichtingen. Met andere woorden: in deze gebieden hóeven geen wilde zwijnen te zijn (nul mág) om te kunnen voldoen aan de instandhoudingsverplichting.

Verkleinen risico's

Hiervoor is ooit, jaren geleden, de enigszins misleidende term ‘nulstandsbeleid’ bedacht. Het nulstandsbeleid, betekent dat wildzwijnpopulaties buiten de aangewezen leefgebieden kunnen worden beheerd. Doel: het verkleinen van het risico op de introductie en verspreiding van aangifteplichtige dierziekten, het verminderen van schade aan landbouwgewassen en het borgen van de verkeersveiligheid. De provincie staat jachtaktehouders dan ook alle wettelijk mogelijke middelen en methoden toe om wilde zwijnen te beheren. Dit betekent echter niet dat de wilde zwijnenpopulatie in Brabant tot op het laatste exemplaar zou kunnen worden uitgeroeid. Dat blijkt in de praktijk onmogelijk en wordt ook niet door alle partijen wenselijk geacht.

Contact

Wilde zwijnen