Besmetting kan plaatsvinden door direct contact tussen varkensachtigen, maar ook bijvoorbeeld via zachte teken in (sub)tropische regio’s, via besmette materialen of besmet voer. Wilde zwijnen die besmet zijn geraakt en zijn hersteld, kunnen lange tijd virusdragers blijven (enkele maanden tot levenslang).

Maatregelen

Ook mensen kunnen het virus verspreiden via de huid, kleding en schoeisel. De provincie sluit zich daarom aan bij de dringende oproep aan eenieder om de voorgeschreven reinigings- en ontsmettingsmaatregelen na te leven, net als het verbod om etensresten/keukenafval aan varkens te voeren.

 • Geen vleesproducten of andere levensmiddelen meenemen uit besmette gebieden.
 • Neem bij een bezoek aan een (kinder)boerderij geen etenswaren mee.
 • Laat geen levensmiddelen achter in de natuur; gooi ze alleen weg in afsluitbare afvalbakken.
 • Vermijd contact met wilde zwijnen en varkens. Als dat onvermijdelijk is, neem dan volledige hygie╠łnische maatregelen zoals douchen, schone kleren en schoenen. Reinig en ontsmet veewagens uit besmette gebieden.

Symptomen

Gedomesticeerde varkens krijgen snel ernstige ziekteverschijnselen, met een hoog percentage sterfte, tot wel 100%. Er zijn echter ook virusstammen die minder sterfte geven, maar dan nog altijd aan 30-70%.

Klinische verschijnselen komen in de meeste gevallen overeen met die van de klassieke varkenspest:

 • koorts;
 • slechte conditie, omvallen;
 • gebrek aan eetlust;
 • rode huid, bloedingen, blauwverkleuringen en afsterving van delen van de huid (zwartverkleuringen);
 • (bloederige) diarree;
 • braken;
 • bij drachtige zeugen kan spontane abortus optreden.

Ook kunnen dieren plotseling sterven zonder dat vooraf ziekteverschijnselen zijn waargenomen.

Levenslang

Varkens die de acute fase overleven kunnen ogenschijnlijk weer herstellen. Zij kunnen echter lange tijd virusdragers blijven (enkele maanden tot levenslang). Ziekteverschijnselen kunnen in eerste instantie verdwijnen, maar in een later stadium toch weer terugkeren.

Contact

Preventieve maatregelen