Het wijstherstel is in deze regeling gecombineerd met natuurherstel en de aanvraag van de subsidie is hiermee ondergebracht bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De subsidie kan door iedereen worden aangevraagd, met uitzondering van de rijksoverheid.

Er is subsidie mogelijk voor:

  • verwerving van gronden
  • functiewijziging van gronden
  • inrichting van gronden  

Aanvraagformulier subsidie

De Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant beoordeelt graag of uw aanvraag kansrijk is. Daarnaast kunnen de medewerkers van de Werkeenheid u ondersteunen bij het opstellen van subsidieaanvragen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Stuur een mail met uw vraag of verzoek naar de Werkeenheid (werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl) en een van de medewerkers neemt contact met u op.

Voor wie bedoeld

Eigenaren of toekomstige eigenaren van gronden die zijn aangemerkt als wijstgronden en de gronden die zijn gelegen rondom de geologische breuken waarvan door hydrologisch onderzoek is aangetoond dat er sprake is van wijst; Voorwaarde is dat de gronden zich bevinden in, of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant of de Ecologische Verbindingszone Noord-Brabant

Voorwaarden en aanvragen

De uitvoering van de subsidieregel is ondergebracht bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant en opgenomen in het Investeringsregelement van dit fonds. Informatie over beschikbaarheid, alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen vindt u op de site van GOB

Contact

Subsidie Wijstherstel