Het wijstherstel is in deze regeling gecombineerd met natuurherstel en de aanvraag van de subsidie is hiermee ondergebracht bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De subsidie kan door iedereen worden aangevraagd, met uitzondering van de rijksoverheid.

Er is subsidie mogelijk voor:

  • verwerving van gronden
  • functiewijziging van gronden
  • inrichting van gronden

Voor wie bedoeld

Eigenaren of toekomstige eigenaren van gronden die zijn aangemerkt als wijstgronden en de gronden die zijn gelegen rondom de geologische breuken waarvan door hydrologisch onderzoek is aangetoond dat er sprake is van wijst; Voorwaarde is dat de gronden zich bevinden in, of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant of de Ecologische Verbindingszone Noord-Brabant

Voorwaarden en aanvragen

De uitvoering van de subsidieregel is ondergebracht bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant en opgenomen in het Investeringsregelement van dit fonds. Informatie over beschikbaarheid, alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen vindt u op de site van GOB

Contact

Subsidie Wijstherstel