Beheersubsidie is beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer (vaak tijdelijke natuur buiten het Natuurnetwerk Brabant) en het reguliere natuurbeheer (blijvende natuur, binnen het Natuurnetwerk Brabant). Er is subsidie mogelijk voor:

  • natuurbeheer
  • agrarisch natuurbeheer
  • beheer van landschapselementen

Voor wie bedoeld

Eigenaren of gebruikers van gronden kunnen subsidie aanvragen. Afhankelijk van of de grond zich binnen of buiten het Natuurnetwerk bevindt, is subsidie mogelijk voor: 

  • regulier natuur- en landschapsbeheer: de eigenaar of erfpachter van de grond binnen het Natuurnetwerk Brabant kan subsidie aanvragen
  • agrarisch natuur- en landschapsbeheer: de gebruiker van de grond buiten het Natuurnetwerk Brabant kan subsidie aanvragen, via een agrarisch collectief Natuurbeheer

Voorwaarden en aanvragen

Informatie over beschikbaarheid, alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen vindt u in het loket.

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links