Libelle in Brabant

De gewone bronlibel is de grootste libel van Nederland, en daarmee een indrukwekkend dier. De soort leeft in kleine beken met helder en schoon stromend water, waar de larven meerdere jaren ingegraven in de bodem leven. De soort prefereert daarnaast een lage watertemperatuur en wordt daarom vooral gevonden in kwel gevoede beschaduwde systemen. Door deze habitatkeuze is het altijd een relatief zeldzame soort geweest in Nederland. Bij de peelrandbreuk waren oorspronkelijk een groot aantal beekjes waar wijstwater afgevoerd werd. In veel van die beken kwamen waarschijnlijk gewone bronlibellen voor. Door ontwatering en intensief landgebruik zijn veel van deze beken verloren gegaan of sterk van karakter veranderd. De Esperloop is een restant van de beken die hier ooit overal in het landschap waren. Door de sterke wijst is de waterkwaliteit relatief goed en een deel van de beek heeft een vrij natuurlijk karakter. Het is hier dan ook dat de gewone bronlibel zijn enige populatie in deze regio heeft. Omdat de Esperloop vorig jaar flink te lijden heeft gehad van extreme droogte, is het momenteel de vraag of de bronlibel de zomer heeft kunnen overleven.

Kwetsbaar

De droge zomer van 2018 heeft aangetoond hoe kwetsbaar het leefgebied van de bronlibel is. Voor een duurzaam voortbestaan van de populatie bronlibellen is het noodzakelijk dat de kwaliteit van het beeksysteem verbeterd wordt. De provincie Noord-Brabant stelt dan ook geld beschikbaar voor herstel van het leefgebied van de bronlibel. Zo wordt voor een duurzame verbetering een waterstandmeetpunt geïnstalleerd. Deze dient als waarschuwingssysteem als de waterstand te laag dreigt te worden. De Vlinderstichting wil met de subsidie ook de ontbrekende prioritaire macrofaunasoorten in de Esperloop identificeren, alsmede maatregelen nemen om deze soorten terug te krijgen of te brengen.

Herstel van het leefgebied

De provinciale bijdrage aan het herstel van het leefgebied van de bronlibel maakt onderdeel uit van een subsidiepakket van € 7,5 miljoen voor biodiversiteit in de Brabantse leefgebieden. Alle aanvragen werden gehonoreerd

.

Contact

Herstel leefgebied bronlibel

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.