Roodborsttapuit Knolsteenbreek Weidebeekjuffer

foto's: Marco Renes

Het natuur- en landschapsherstel komt voort uit de Landinrichting De Hilver. Met dit project legt Brabants Landschap 21 hectare nieuwe natuur aan in het Natuurnetwerk Brabant. Te beginnen met landschapsherstel door aanplant van bomen en planten, gevolgd door de aanleg van poelen, beekherstel en het afgraven van de bovenlaag.

Karakteristiek landschap

De locatie van de beplanting is gebaseerd op historische kaarten. Veel karakteristieke elzensingels en mooie landschapsbomen (o.a. zomereik, els, zoete kers, fladderiep, populier) komen terug. Elzensingels zijn smalle stroken beplanting in rechte lijnen, voornamelijk bestaand uit elzen. Met de aanplant van de gevarieerde elzensingels ontstaan geschikte leefgebieden voor karakteristieke (struweel)vogels, zoals roodborsttapuit, grasmus, putter en spotvogel. Ook de torenvalk en steenuil verblijven graag in deze singels.

Bloemrijke graslanden

Door de graslanden door te zaaien met kruiden, niet meer te bemesten en regelmatig te maaien (met afvoer van het maaisel)  ontstaan bloemrijke graslanden. Deze zijn interessant voor vlinders zoals het oranjetipje, die haar eitjes op de pinksterbloem legt en het icarusblauwtje, die afhankelijk is van rolklaver.

Van een gedeelte van de graslanden (ongeveer 2 hectare) aan de beek, wordt de bovenlaag afgegraven. Door deze maaiveldverlaging wordt de bodem vochtiger en minder voedselrijk. Zo herstelt het vochtig hooiland langs de beek. Daardoor kan een zeldzame plant als knolsteenbreek terugkeren in het gebied.

Natuurlijke situatie van het beekdal

Verspreid over het gebied graaft Brabants Landschap 4 ondiepe poelen voor poelkikkers, watersalamanders en libellen, zoals de viervlek, platbuik en oeverlibellen. En tot slot wordt beekherstel van de Roodloop uitgevoerd. De bovenloop en middenloop van deze beek worden weer met elkaar verbonden door het graven van een 600 meter lange kronkelende beekloop, gebaseerd op de oude loop van de beek. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en wordt de natuurlijke situatie van het beekdal hersteld. De weidebeekjuffer zal zich hier graag laten zien. En wie weet later ook de bosbeekjuffer.

Zelf een kijkje nemen?

Het gebied ligt ten oosten van de N269 en is zichtbaar vanaf deze weg. Via de straat Driehuizen in Hilvarenbeek is het gebied te bereiken. Er ligt een wandelpad door het gebied en er staat een informatiebordje.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Brabants Landschap: (0411) 622 775 / info@brabantslandschap.nl

Samenwerking

Het project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant. In het project werkt Brabants Landschap samen met Waterschap De Dommel en Gemeente Hilvarenbeek.

Contact

Beekdallandschap De Gooren in ere hersteld

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.