huismus

Deze nieuwe aanpak zorgt voor minder tijdrovende en dure procedures bij de verlening van ontheffingen én winst voor proactieve en duurzame bescherming van plant- en diersoorten in Brabant.

Een ontheffing is nodig om werkzaamheden te kunnen verrichten aan gebouwen waar beschermde soorten in zitten. De corporaties hebben hiernaar onderzoek gedaan en een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. De verleende ontheffingen stellen de corporaties in de gelegenheid de komende vijf jaar duizenden woningen in Noord-Brabant natuur inclusief te renoveren. Bovendien is nu niet meer voor elk renovatieproject een ontheffing nodig, dus minder procedures.

Meer ruimte voor vogels en vleermuizen

Natuur inclusief renoveren houdt in dat de woningen duurzamer worden gemaakt en dat diersoorten, zoals huismussen, zwaluwen en vleermuizen, beter worden beschermd. Betere isolatie en steeds minder gaten en kieren in gebouwen is goed nieuws voor ons, maar gebouwen zijn daarmee minder geschikt voor bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Door het inbouwen van standaardvoorzieningen in gebouwen worden meer duurzame verblijfplaatsen gecreëerd voor deze vogels en vleermuizen.

Hoe werkt het?

De procedure bestaat uit 2 delen:

  • De basis van een gebiedsontheffing is het opstellen van een gebiedsgericht SMP. Voor het SMP is gedegen onderzoek nodig naar beschermde soorten en de ecologische functies die het aangemerkte gebied voor deze soorten heeft. Hierbij wordt bepaald waar de soorten zitten en welke kansen en knelpunten er zijn. De onderzoeksresultaten en de projectuitwerking voor de meerwaarde voor plant- en diersoorten vormen samen het SMP.
  • De aanvrager doorloopt éénmaal een ontheffingsprocedure voor een langlopende ontheffing voor het hele aangemerkte gebied. Dankzij deze ontheffing behouden de gebouwen een meerwaarde voor de soorten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Tijdens de looptijd van de gebiedsontheffing blijft ook zicht op de ontwikkeling van de populaties en kunnen plannen en maatregelen desgewenst worden bijgestuurd. Met deze kennis kan het SMP uitgewerkt worden met kansen, bedreigingen en maatregelen om de beschermde dier- en plantsoorten een duurzame plek te geven.

Meer informatie

Een gebiedsontheffing op basis van een SMP kan ook voor gemeenten en waterschappen interessant zijn. Wilt u meer over het SMP of de mogelijkheden voor een gebiedsontheffing weten? Mail dan naar infoWnb@brabant.nl. Team Natuurwetgeving beantwoordt uw vragen graag.

Contact

Nieuwe aanpak gebiedsontheffing

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.