Oplevering De Brand 30 oktober 2017

Met een druk op de knop zetten zij de stuw in de Zandleij in beweging en werd de sleutel van de oude stuw overhandigd aan Brabants Landschap. Daarnaast staken zij turf aan in een vuurschaal. Deze symbolische handeling refereert aan de naam van het natuurgebied. Een gebied in Udenhout dat grenst aan de noordzijde aan de Loonse en Drunense duinen.

Programma Aanpak Stikstof

Door het kanaal te dempen en het water om te leiden, beschermen we het kwetsbare gebied De Brand, onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant. Daarmee wordt het gebied steviger en robuuster en kan het weer tegen een stootje. De maatregelen zijn onderdeel van de herstelmaatregelen van het Programma Aanpak Stikstof. Het gebied De Brand maakt onderdeel uit van een Natura2000-gebied en heeft een beschermde status vanwege bijzondere natte natuur.

Zeldzame plantensoorten

Om deze natte natuur in de toekomst optimaal te kunnen laten ontwikkelen, is het belangrijk dat de grondwaterstanden in het gebied omhoog gaan. Al het water dat voorheen via de Zandleij door het natuurgebied stroomde, gaat nu via de Zandkantse Leij om het gebied heen. Op die manier blijft het natuurgebied gevrijwaard van overstromingen met voedselrijk water. Fosfaten uit het water zijn op langere termijn niet goed voor de zeldzame plantensoorten die in De Brand groeien. Door het dempen van watergangen kunnen de moerasbossen en vochtige hooilanden in het gebied weer tot volle ontwikkeling komen.

Nieuwe stuwen

Om het watersysteem hiervoor geschikt te maken zijn er 3 nieuwe automatische stuwen gebouwd om het waterpeil goed te regelen. Oude stuwen zijn gesloopt. Ook zijn er op 4 plaatsen duikers vervangen door bruggen. Zo wordt het water bij hoge afvoeren niet gestremd, maar kan het juist sneller weg. Met een kade op lage plekken worden overstromingen voorkomen. De Zandleij die dwars door het gebied stroomde, is gedempt.

Het project is mede tot stand gekomen door financiering van de Provincie Noord-Brabant.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.