Wezel

Fotografie: Esther Borkent

De brochure ’Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming’ biedt informatie hoe te handelen bij nieuwe bouwprojecten. Het is geschreven door de Zoogdiervereniging in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn in Nederland bij wet beschermd. Met het in werking treden van de nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn deze soorten echter in veel provincies op de vrijstellingslijst gezet. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar bij ruimtelijke ingrepen, zoals bouwprojecten. Op dit moment worden de bunzing, hermelijn en wezel alleen in Brabant en Noord-Holland goed beschermd. De dieren mogen hier uitsluitend worden gedood, verwond of verstoord als daarvoor ontheffing is verleend.

Praktische handreiking

De nu opgestelde praktische handreiking geeft aan welke activiteiten kunnen leiden tot verstoring van rustplaatsen en het per ongeluk doden van dieren en hoe dit te voorkomen. Ook de leefwijze van de soort staat er kort in beschreven. Zo kunnen initiatiefnemers en ecologische adviesbureaus beter rekening houden met kleine marters die voorkomen in het gebied waar zij plannen hebben.
U kunt de handreiking downloaden.

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.