De nieuwe natuurverbinding maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant.

Samenwerking

Waterschap Brabantse Delta heeft samen met haar partners de taak om ecologische verbindingszones te realiseren en beken te herstellen. EVZ Oude Leij verbindt de Rillaersebaan, Tilburgseweg en het Bels spoorlijntje en is in totaal 500 m lang. De Oude Leij vormt de grens tussen de gemeenten Tilburg en Goirle. De inrichting vond plaats aan de oostkant van de beek, op grondgebied van gemeente Tilburg (zie bijgevoegde kaart). De komende jaren werkt het waterschap met de gemeente Tilburg verder aan beekherstel van de Oude Leij en de realisatie van meerdere EVZ’s. Ook langs de Groote en Hultense Leij wordt een EVZ gerealiseerd. Zie ook de kaart

Wateroverlast tegengaan

Het waterschap heeft de stuw verwijderd in de Oude Leij en de oevers afgegraven en flauwer gemaakt. Ook is het landschappelijke karakter van de beek weer teruggebracht door deze te laten meanderen. Door het afgraven van de oevers is het volume van de beek aanzienlijk vergroot. Hierdoor kan de beek meer water bevatten als er in relatief korte tijd een grote hoeveelheid water moet worden afgevoerd. Zo wordt het risico op wateroverlast verminderd.

Nieuw leefgebied

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen doordat zij natuurgebieden verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Door het flauwer maken van de beek kunnen meer diersoorten zich voortbewegen en voortplanten en zich makkelijker verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. In de Oude Leij hebben vissen nu vrije doorgang doordat de stuw is verwijderd.

Subsidie

De inrichting van de EVZ is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant en bijdragen van de gemeenten Tilburg en Goirle. Het beekherstel en het verwijderen van de stuw maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Ter Uitvoering Waterdoelen (STUW) waar de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant in 2016 hun handtekening onder zetten. In de STUW zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk investeren van € 90 miljoen in de realisatie van beekherstel, natte natuurparels, vispassages en waterberging in de periode 2016 tot 2021.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.