Koeien in stal

Een stalsysteem die weinig ammoniak uitstoot kan dus een stalsysteem met teveel ammoniakuitstoot compenseren. Dat heet intern salderen.

Nieuw stalsysteem

Om de transitie in de veehouderij te versnellen is dat principe van interne salderen in de Verordening natuurbescherming (regels voor natuurbescherming in Brabant) niet meer toegestaan. Als een veehouder nu een nieuw stalsysteem bouwt moet iedere dierplaats voldoen aan de eisen. Boeren die geen nieuw stalsysteem/dierenverblijven bouwen, hebben een deadline waarop ze hun verouderde stalsysteem moeten aanpassen. Welk stalstalsyteem op welk moment aanpast moet zijn, staat op de pagina versneld aanpassen verouderde stalsystemen

Versnelling transitie duurzame veehouderij

Als onderdeel van de versnelling transitie duurzame veehouderij heeft de provincie de Verordening Natuurbescherming gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de eisen die gesteld worden aan de systemen in stallen en zorgen ervoor dat de ammoniakemissie uit stallen sneller en sterker afneemt. Hierdoor worden de natuurdoelstellingen op tijd behaald, neemt ook de uitstoot van geur en fijnstof af en worden gezondheidsrisico’s kleiner.

Contact

Intern salderen gestopt

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links