Binnen het gebied de Markiezaat neemt het Markiezaatsmeer het grootste deel van het gebied in. Dit meer stond vroeger in directe verbinding met de Oosterschelde. Aan de oevers van het meer zijn moerassen, riet en wilgenbosschages te vinden. Het gebied is vooral bijzonder doordat er veel (zeldzame) vogelsoorten te zien zijn, bijvoorbeeld de lepelaar, de dodaars. de grauwe gans, de wintertaling, de strandplevier en de kluut.

Beheerplan

De provincie heeft voor de Markiezaat een beheerplan opgesteld. Hierin staan voor de 1e planperiode (2014-2020) de maatregelen beschreven om de beschermende habitattypen en -soorten in stand te houden. Direct betrokkenen en belanghebbenden zijn betrokken bij de totstandkoming. Het definitieve Natura 2000 beheerplan Markiezaat is op 20 mei 2014 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vastgesteld.

Contact

Markiezaat

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links