Groen dak van een bedrijfsgebouw op de high tech campus in Eindhoven

De openstellingstermijnen zijn nu verlengd tot respectievelijk juni en september 2019.

Klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden hebben gevolgen voor het wonen en werken in Brabant. De provincie werkt daarom aan een toekomstgericht en een klimaatproof Brabant. Dit alles om de Brabantse leefomgeving te verbeteren, en mooier, veiliger, duurzamer, socialer en leefbaarder te maken. De provincie stimuleert gemeenten om klimaatadaptatiestresstesten en -dialogen uit te voeren. Dit sluit aan bij de doelstelling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd en een daaropvolgende risicodialoog. Zodat gemeenten uiteindelijk tot een plan van aanpak voor klimaatadaptatie komen.

Verlenging openstellingstermijnen

Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) kunnen nu tot uiterlijk 4 juni 2019 subsidie aanvragen bij de provincie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest. Voor de daaropvolgende fase van de klimaatadaptatiedialoog voor klimaatadaptatie kan nog subsidie aangevraagd worden tot uiterlijk 4 september 2019. Voor het aanvragen van subsidie zie:

Meer informatie over klimaatadaptatie is te vinden op het nieuwe Klimaatportaal Brabant: www.klimaatadaptatiebrabant.nl.

Klimaatstresstest

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook worden kwetsbaarheden en kansen onderzocht voor negen sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur, zoals beschreven in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Klimaatadaptatiedialoog

Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor het organiseren van een klimaatdialoog. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Samen kunnen zij analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen.

Contact

Subsidie klimaat-stresstesten en klimaatadaptatie-dialoog verlengd

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.