Op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een website ontwikkeld die de gemeten luchtkwaliteit toont op circa 75 locaties in Nederland. De berekende luchtkwaliteit wordt getoond in de vorm van kaarten. Ook de provinciale meetstations bij industrieterrein Moerdijk en industriegebied Antwerpen in Woensdrecht zijn hierop te vinden. Gegevens over geurhinder staan niet op de kaart.

App

De gegevens zijn ook beschikbaar via een smartphone-app. Mensen met luchtwegklachten kunnen zich laten waarschuwen als een concentratie schadelijke stoffen boven een zelf ingestelde alarmwaarde uitkomt. De app is beschikbaar

Contact

Meetstations luchtkwaliteit

Zie ook