Op initiatief van I & M, RIVM, GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg en Noord-Brabant (OMWB) is een website ontwikkeld die de gemeten luchtkwaliteit toont op circa 75 locaties in Nederland. Ook de provinciale meetstations bij industrieterrein Moerdijk en industriegebied Antwerpen in Woensdrecht zijn hierop te vinden. Gegevens over geurhinder staan niet op de kaart.

App

De gegevens zijn ook beschikbaar via een app voor smartphonegebruikers. Mensen met luchtwegklachten kunnen zich laten waarschuwen als een concentratie boven een zelf ingestelde alarmwaarde uitkomt. De app is beschikbaar:

Zie ook