In het BSL staan onder andere verkeersmaatregelen en maatregelen voor de problemen met fijn stof in de intensieve veehouderij. Het BSL is een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het volledige BSL kunt u downloaden.

Doestellingen

Het BSL heeft er mede voor gezorgd dat in Brabant:

  • voldaan wordt aan de Europese normen voor fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NO2)
  • de geplande ruimtelijke en infrastructurele projecten zijn gerealiseerd
  •  

Zie ook

Documenten en bestanden (2)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (2)

Open Links Sluit Links