In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en waar mogelijk vervangen door hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. De provincie richt zich daarom op het behoud van natuurlijke bronnen en de herbruikbaarheid van grondstoffen.

Om in Brabant tot een circulaire economie te komen, werken verschillende partijen samen. De provincie ondersteunt en faciliteert verschillende experimenten.

Naar een circulaire economie

Om tot een circulaire economie te komen, zijn nieuwe technieken nodig. Maar ook gedragsverandering van de consument is essentieel. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid zijn net begonnen met het ontwikkelen van kennis op het gebied van circulaire economie. De provincie zoekt de samenwerking op met kansrijke initiatieven om deze in samenwerking verder te brengen.

Samenwerken aan kansrijke initiatieven

Om de samenwerking tussen verschillende partners uit Brabant samen te brengen, ondersteunt de provincie kansrijke initiatieven. Zoals de pilot huishoudelijke reststromen, waarbij door veranderingen in het inzamelen 90% minder restafval is geproduceerd. Of het project in Boxtel waar op het Biomassaplein in het GreenTech Park Brabant wordt gewerkt aan het tot biobased grondstoffen verwerken van organische reststromen. Op het digitale platform Marktplaats groene groei zijn de laatste projecten te vinden.