In de afgelopen jaren zijn vrijwel alle van de 600 voormalige stortplaatsen meerdere malen de milieuhygiënische aspecten onderzocht. Er is gekeken naar humane, ecologische en verspreidingrisico’s.

  • Humane risico’s zijn directe en indirecte risico’s voor de gezondheid van mensen uit de omgeving, door bijvoorbeeld de consumptie van vlees, groente of melkproducten afkomstig van de stortlocatie
  • Ecologische risico’s zijn risico’s voor de natuur (dieren en planten). Deze risico’s worden voornamelijk bepaald door de bovenste bodemlaag
  • Verspreidingsrisico’s zijn risico’s op verspreiding van de verontreiniging via het grondwater

Stortplaatsenkaart

De provincie heeft alle oude stortplaatsen in Brabant op een stortplaatsenkaart gezet. Op die kaart ziet u voor elke locatie tot waar de stortplaats begrensd is. Ook kunt u via de kaart voor elke locatie de beschikbare onderzoeksrapporten downloaden. Zo kunt u snel zien wat er onderzocht is en of de locatie risico’s oplevert voor mens en/of milieu. Voor vragen over stortplaatsen kunt u contact opnemen met de Helpdesk HENAS.

NAVOS-programma

De onderzoeken die de provincie deed, zijn onderdeel van het landelijke NAVOS-programma (nazorg voormalige stortplaatsen). Dat programma is opgezet om een overzicht te krijgen van alle stortplaatsen in Nederland. Daarna zijn er op initiatief van de provincie nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd om een completer beeld te krijgen.

Contact

Stortplaatsen op kaart

Projectgroep hergebruik en nazorg stortplaatsen (HENAS)
Helpdesk HENAS

Zie ook