zonnepanelen op een flat

Projecten die bijdragen aan de versterking van het innovatiesysteem en de overgang naar een CO2-arme economie kunnen meedingen. Er is vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de drie Zuid-Nederlandse provincies (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) een budget van € 10 miljoen beschikbaar voor beide doelstellingen. U kunt uw project tussen 9 januari en 1 maart 2017 indienen.

Innoveren door samenwerken

Het innovatieprogramma wil de samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers stimuleren. Deze bundeling van kennis maakt hen innovatiever. Zo vinden zij sneller oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd: schoner en slimmer vervoer en voldoende voedsel voor een groeiende bevolking.

Productieketen

Gedeputeerde Bert Pauli is tevreden over het programma: ‘We willen bevorderen dat bedrijven ook met partijen buiten hun productieketen werken aan onderzoek en ontwikkeling. Dat lukt. Bedrijven en kennisinstellingen die niet eerder samenwerkten, dienen nu gezamenlijk projectvoorstellen in. De Europese gelden komen zo indirect ten goede aan de hele samenleving.’

Crossovers

De focus van het programma ligt op uitwisseling tussen de sectoren waar de provincie Noord-Brabant goed in is: chemie, hightechsystemen, agrofood, biobased, life sciences & health, maintenance en logistiek. Door te focussen op deze uitwisseling, ontstaan nieuwe innovatieve kansen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals voedselzekerheid, schone energie, vergrijzing, klimaatverandering en veiligheid.

Meer informatie en aanvragen: Stimulus

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.