Brabants EU-netwerk

Het Brabants geluid wordt op verschillende niveaus vertegenwoordigd in de Europese Unie. Het Europees Parlement telt momenteel vier Brabantse Europarlementariërs:

In het Huis van de Nederlandse provincies te Brussel werken Brabantse lobbyisten samen met de andere provincies. De Brabantse lobbyisten coördineren, regisseren en onderhouden (bestuurlijke) relaties. Op die manier proberen zij beleid te beïnvloeden en vorm te geven, Brabant sterk en onderscheidend te positioneren en samenwerking met verschillende partijen tot stand te brengen. De Brabantse lobbyisten volgen de Europese dossiers en onderhouden het Brabantse netwerk binnen de EU. Ook nemen zij deel in internationale netwerken.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op netwerken op Europese schaal.

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio’s is een institutioneel orgaan van de Europese Unie. Het vormt de schakel tussen de Europese Unie en de regio’s, gemeenten en steden in Europa. Het Comité van de Regio's kanaliseert informatie van de Europese instellingen naar de regio’s en vervult een officiële adviesfunctie richting het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het comité fungeert hiermee als spreekbuis, waarmee de decentrale overheden hun stem in het institutionele besluitvormingsproces kunnen laten horen.

Contacten

U kunt contact leggen met de lobbyisten voor de provincie Noord-Brabant in 'het Huis van de Nederlandse Provincies' in Brussel via het contactformulier.

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links