Zowel bij de provincie als bij de bedrijven wordt deze manier van werken breed gedragen. De ervaringen die zijn opgedaan, dragen bij aan een verbreding van deze vorm van toezicht.

Pionier

De provincie is een van de pioniers in Nederland als het gaat om Systeemgericht toezicht en heeft inmiddels veel bijgedragen aan de ontwikkeling van een landelijk bredere aanpak. De verbeteringen, de kritiek en de landelijke ontwikkelingen leiden in ieder geval tot een verdere ontwikkeling van het vastgestelde beleid.

5 stappen

In het proces naar systeemgericht toezicht doorloopt de provincie de volgende 5 stappen:

  1. In overleg met de deelnemende bedrijven voert zij een quickscan uit naar de nalevingscompetenties.
  2. Naar aanleiding van de scan volgt een advies.
  3. Aan de hand daarvan maakt de provincie afspraken over verbeterpunten om samen door te groeien naar een hoger niveau van compliance (intern toezicht op naleving van wet- en regelgeving).
  4. Er worden afspraken gemaakt over de mate van toezicht die bij het complianceniveau horen.
  5. Eenmaal per jaar toetst de provincie de voortgang en de afspraken aan de hand van het vastgestelde compliance- en toezichtsniveau.

Verwachting

Om tot een goede samenwerking te komen spreekt de provincie enkele verwachtingen uit:

  • gezamenlijk het traject in gaan op basis van wederzijds vertrouwen;
  • uitgaan van gerechtvaardigd vertrouwen;
  • intentie om nieuwe manier van toezicht te accepteren;
  • aanwezigheid van enige vorm van een managementsysteem;
  • bedrijven met de wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen hebben een pre.

Contact

Systeemgericht toezicht

P. (Paul) Meerman
Projectleider Systeemgericht Toezicht

Zie ook