De provincie houdt rekening met de verschillende zorgsystemen die onder andere kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid moeten optimaliseren. En hoewel ze niet gericht zijn op het zeker stellen en verbeteren van de naleving van wettelijke eisen, dragen ze er wel aan bij.

Test nalevingscompetenties

De provincie heeft een digitale test ontwikkeld voor bedrijven om te controleren of de naleving van de door de provincie opgelegde regels en wetten goed geborgd hebben. Het instrument biedt bedrijven inzicht op welk niveau van naleving zij zich bevinden. En daarmee ook het niveau van toezicht door de provincie. Bedrijven worden van harte uitgenodigd om de test te doen.

Zie ook